Heltäckande byggnation av flervåningsbyggnad med lägenheter

Klient: SIA Pilsētas Torņi
Datum: september 2018 (pågående projekt)

Heltäckande byggprojekt. Installering av pålar, montering av prefabricerad armerad betong, inomhus- och utomhusarbeten, anläggning av internt och externt kommunikationsnät.