Renovering av privatbostad

Klient: privatperson
Datum: april 2018 (pågående projekt)

Projektledning av renovering av privatbostad. Heltäckande renovering av befintlig byggnad inklusive inomhusarbeten och installation av internt och externt kommunikationsnät.