Renovering av produktionslokaler

Klient: SIA Oscars Fish
Datum: januari 2018-juli 2018
Adress: Viskalu iela 3, Riga, Lettland

Demonterings- och betongarbeten, montering av metallkonstruktioner, inomhus- och utomhusarbeten, anläggning av kommunikationsnät och montering av utrustning.