Uppförande av anläggning för spannmålstorkning

Klient: ZS Pennes
Datum: maj 2017-augusti 2017

Betonggjutning av fundament, montering av metallkonstruktioner, montering av kommunikationsinfrastruktur, montering av apparater och utrustning.